Zpracování a ochrana osobních dat

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zpracovatelem vašich osobních údajů je majitel e-shopu Olifka, firma Olifka s.r.o, Humpolecká 556/24, 140 00 Praha 4. IČO:09638091.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, a je s nimi také tak nakládáno.

Vzhledem k tomu, že účetnictví zpracováváme v naší firmě, a veškeré údaje jsou vedeny na zvláštním počítači, nepřipojeném na internet, s veškerými fakturačními údaji tak přicházíme do styku pouze my, a přistupujeme k nim v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.

Zpracovávané údaje

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa, telefon, IČO, DIČ, název firmy, heslo, IP adresa, a to pouze za účelem zpracování vaší objednávky, nebo pro vaši registraci.

Vyplněním registrace souhlasíte se zařazením a zpracováním všech vyplněných údajů při vyřizování vašich objednávek, a také se zasíláním informací.

Zákazníci bez registrace už námi nejsou žádným způsobem kontaktováni.

Vaše telefonní číslo použijeme pouze my, a pouze v okamžiku, kdy vám potřebujeme naléhavě sdělit nějakou důležitou okolnost, která souvisí s vyřízením vaší objednávky.

Jakoukoliv připomínku nebo změnu, která souvisí se zpracováním vašich osobních dat neprodleně zašlete na mail olifka@olifka.cz.

Vůči nám, jako správci webu, máte tato práva:

  • opravu nepřesných údajů
  • výmaz osobních údajů
  • omezení zpracování údajů
  • vznesení námitky proti zpracování údajů
  • odvolání souhlasu se zpracováním údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Všechny připomínky prosíme zasílat na mail olifka@olifka.cz.

Transparentnost a právo a informace

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných údajů požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady, nezbytné pro poskytnutí informace.

Naše společnost Olifka s.r.o. má také povinnost informovat zákazníky a registrované zákazníky o úniku osobních informací, pokud jim hrozí vážné riziko.

Odpovědnost

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je za zpracování osobních údajů zodpovědný správce webu společnost Olifka s.r.o.

Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu se zpracováním.

Cookies

Pro získávání informaci náš web používá základní soubory cookies, více se můžete dočíst zde.